YOYO

YOYERI Alino, Gali a Marek

Ako začať?

O--- na jednom konci stringu  je navlečené yoyo, na druhom konci je uviazané očko

how-to 1

O--- očkom pretiahneme string tak aby vznikla samosťahovacia slučka

how-to 1

O--- slučku pripevníme na prostredník ruky, medzi prvý a druhý článok prstu

how-to 1

O--- yoyo uchopíme do ruky tak aby string namotaný v yoyu smeroval hore

how-to 1

O--- ruku s yoyom otočíme dlaňou hore a pripevníme ju pred sebe zhruba do pásu

how-to 1

O--- prudkým pohybom celého zápestia (ruku necháme otočenú dlaňou hore) hodíme yoyo k zemi

how-to 1

O--- ruku so stringom otočíme dlaňou dolu a necháme ju tak vysoko, aby sa yoyo nedotklo zeme

how-to 1

O--- yoyo by sa malo točiť na konci stringu...a to je všetko... prvý trik, SLEEPER...

 
YOYO LOL